CD-Cover

BAP: Affjetaut ... (1980)

[1] Ne schöne Jrooß (5:29)
[2] Wat ess? (3:58)
[3] Stollwerk-Leed (3:48)
[4] Anna (3:40)
[5] Häng de Fahn eruss (2:33)
[6] Helfe kann Dir keiner (4:21)
[7] Rutt-wieß-blau quergestriefte Frau (5:28)
[8] Vun mir uss Kitsch (2:46)
[9] Kumm op ming Sick (5:40)
[10] Pardong (3:45)

Zurück