Friedemann: Indian Summer (1987)

[1] Sunshower (2:48)
[2] The Eye Of The Dragonfly (3:52)
[3] Sentimental Elegance (3:17)
[4] Sourdos (3:09)
[5] Indian Summer (7:27)
[6] November Winds (4:42)
[7] Lichterloh (4:29)
[8] Flight Of The Heron (6:08)
[9] Russian Silver Ballad (2:50)
[10] Short Reminiscence Of A Long Summer (1:47)
[11] Open Mind (2:54)
[12] Kuterevka (3:53)

Zurück